گزارش عملکرد شهرداری قسمت سوم

حرکات و فعالیتهای شهرداری با روح  جهادی و بسیجی وار شکل گرفت.اکثر میدانها را طی یک شب و با بسیج نیروها جدول گذاری و اصلاح کردیم . نگذاشتیم فعالیتهای عمرانی با طولانی شدن لذت عملیات را کمرنگ کنند. تغییرات را مردم دیده اند و شهادت میدهند.

 -کارگاه ساخت قطعات بتنی که بیش از سه سال از عمر نصب دستگاهها و تجهیزاتش میگذشت؛ متروک و بلا استفاده مانده بود   و  با توجه به اینکه پیمانکارانی می بایست از کشور طرف قرارداد یعنی ترکیه به زابل بیایند و در صورت آماده شدن امکانات و زمینه ها ؛طی چند مرحله و حداقل دو سال قابل را ه اندازی بود. سه چالش پیش رو بود. الف- از بین بسیاری از قطعات مثل سنسورهای دستگاه؛ کابلهای برق و تاسیسات که به سرقت رفته بود  و .... ب- آماده سازی دیوارهای بتنی و مقاوم جهت دپوی مصالح    ج– خرید لیفتراک ؛ پالت و  ساختن گرمخانه ای با شرایط استاندارد تا جداول بتنی در آن مقاوم و آماده شوند که هزینه چند صد میلیونی داشت- واز همه مهمتر رایزنی و ارتباط با پیمانکار جهت  سفر به زابل و اعتماد سازی که مقدمات کار مهیا گردیده است.شاید یک معجزه نیاز بود تا این کارگاه راه اندازی شود. با توجه به اهمیت تولید قطعات بتنی که یک برای همیشه ؛ ما   را از تعویض سالیانه جداول شهری بی نیاز می کرد از طرفی با فروش این جداول که مقبولیت خوبی هم در بین شهرهای مجاور داشت می توانستیم به درآمدی پایدار در شهرداری برسیم. تجربه نشان داده بود که نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه و کمکهای سخاوتمندانه ای به سیستان داشته اما مدیران محلی نتوانسته اند سرمایه گذاری خوبی در ایجاد درآمد پایدار منطقه ای ایجاد کنند و فقط به منافع کوتاه مدت و گاها قومی و قبیله ای خویش اندیشیده اند. این می توانست یک دستاورد بزرگ برای ما باشد. در این بین  نقش آقای مهندس پودینه مدیر کارکشته  عمران شهرداری فوق العاده بود. بالاخره با تلاش شبانه روزی و پیگیریهای مستمر   در کمتر از 3 ماه موفق به راه اندازی کارگاه قطعات بتنی(25/12/1392) شدیم .

/ 0 نظر / 13 بازدید