گزارش عملکرد شهرداری

با عنایت به وجود شبهات و سئوالاتی پیرامون دوره تصدی گری پست شهرداری اینجانب بر آن شدم گزارشی هر چند مختصر و ناقص تهیه و در اختیار عزیزان قرار دهم.

برای سهولت در ارسال و آسانی دسترسی خوانندگان مطالب را در 14 قسمت در وبلاگ میگذارم.

مسلما نظرات ؛ پیشنهادات و انتقادات شما بسیار کارگشا خواهد بود.

حافظ از باد خزان بر چمن دهر مرنج          فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست

/ 0 نظر / 9 بازدید