گزارش عملکرد شهرداری قسمت دهم

استفاده از آب پساب شهری برای افزایش آبیاری: 

استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری در بخش کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشکی که با کمبود آب روبرو هستند مهم می باشند از طرفی کاربرد فاضلاب شهری در فضای سبز و کشاورزی بسته به خصوصیات آن می تواند مفید یا زیان آور باشد بنابراین کیفیت فاضلاب با توجه به تاثیر آن بر خاک گیاه ،دام وانسان ارزیابی می شود .

لذا شهرداری زابل قصد داشت با استفاده از پساب شهری و آبیاری از فضای سبز خود هم از لحاظ تاثیر بر فضای سبز شهری خود و هم از لحاظ مقرون به صرفه بودن استفاده کند لذا با قید پارامترهایی مهم از لحاظ تاثیر بر گیاهان شامل

  • غلضت کل نمک    -EC خاک
  • نسبت به جذب سدیم   -یونهای سمی مانند : BR/CL/NA   -عناصر کمیاب و فلزات   -حذف پاتوژن

لذا با توجه به چنین مزایایی از پساب فاضلاب شهری  وظیفه دانستیم  تا نامه ای به استانداری سیستان وبلوچستان بزنیم و با قید نیاز به چنین فرایندی مراحل مکتوب آن را آغاز کنیم؛ باشد تا با پیگیریهای مکرر به نتیجه بالایی در این زمینه برسیم .

چاه نیمه :

ایجاد فضای سبز در حاشیه چاه نیمه ها بخصوص اراضی که در اختیار شهرداری زابل قرار دارد ضروری به نظر می رسد به لحاظ اینکه از چند جنبه می توان موضوع را مورد ارزیابی قرار داد.چاه نیمه شهرداری به عنوان اولین فضای سبز ایجاد شده در محور شمال قرار دارد که این باعث موقعیت استراتژی خوبی برای شهرداری زابل می باشد .

موضوع اول:ایجاد فضای سبز در حاشیه چاه نیمه ها که دسترسی به آن به آسانی امکان پذیر می باشدبه لحاظ جلوگیری از ورود خاک و گرد و غبار و زباله ها توسط باد جلوگیری نماید و هم توسعه فضای سبز در چاه نیمه ها و جنگل کاری در آن مکان ضمن کاهش اثرات باد به لحاظ زیست محیطی و نشاط اجتماعی نیز ضروری به نظر می رسد بطوریکه هر گاه در حاشیه چاه نیمه بخصوص محدوده در تصرف شهرداری فضای سبز ایده الی ایجاد شود شهروندان عزیز سیستانی در ایام خاص وروزهای معمولی با سفر به هاشیه چاه نیمه ها روزهای با نشاط و خوبی را سپری می نمایند بطوریکه این مسئله را مادر حال حاضر در سایت تفریهی تحقیقاتی دانشگاه زابل را مشاهده  می کنیم .

  

با توجه به جهت وزش باد و حمل ماسه های بادی چاله ها و ایجاد فضای سبز در محور شمالی چاه نیمه میتوانیم اولاً از ورود ماسه به داخل چاله ها جلوگیری کنیم و دوماً با ایجاد شرایت میکرو کلیمی از شدت تبخیر بکاهیم.  

استفاده از پتانسیل دانشگاه به عنوان قویترین دانشگاه منطقه

نیروی دانشجویی دانشگاه زابل با توجه به استفاده شهردار به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه باعث شده که خود نقطه قوتی برای این موضوع باشد بتوانیم به عنوان .... قوی در بحث علمی و چه بحث اجرایی داشته باشیم و از توان و انرژی نیروی دانشجویی خود استفاده کنیم وبهرمند شویم.   و در پایان تفاهم نامه ای با دانشجویان ، دانشگاه هنر داشتیم که بتوانند در امر زیبا سازی شهرداری را حامی باشند

 

/ 0 نظر / 65 بازدید