گزارش عملکرد شهرداری قسمت دوازدهم

طوفانهای بی سابقه و بادهای 120 روزه معروف که از حد طبیعی گذشته بود و باعث تخریب شدید  درختان و فضای سبز شهرمان داشته و در نتیجه باعث حالت انزوال در بعضی نقاط فضای سبز شده است.

 

 

به ارث رسیدن مطالبات شهرداری که کمافی سابق همچنان مجبور به پرداخت آنها هستیم ، علت رکود کاریمان بیشتر به دلیل پرداخت آنها می باشد 

/ 0 نظر / 42 بازدید