تیمور لنگ و اجنبی ستیزی سیستانیان

تیمور لنگ، در آن هنگام که می خواهد پس از یک سیاحت چند روزه سیستان را ترک کند، عنوان می کند که من نمی توانستم زیاد در زابلستان توقف کنم زیرا قشون من در قائن بود و می باید مراجعت نمایم و قشون خود را از قائن برگردانم لیکن قبل از بازگشت از سالار زابلستان پرسیدم که آیا ممکن است که من عده ای از مردان بلند قامت و نیرومند زابلستان را اجیر کنم و یک سپاه از آنها بوجود بیاوریم. سالار زابلستان گفت: ای امیر تیمور تو میهمان من هستی و قبول درخواست میهمان بر میزبان واجب است لیکن من نمی توانم این درخواست تو را بپذیرم زیرا سکنۀ این سرزمین در قشون اجنبی سرباز نمی شوند و اگر من به آنها بگویم که سرباز تو شوند، نمی پذیرند اینجا ایران است و مردان ایران از دورۀ رستم تا امروز عادت دارند که فقط در قشون ایران سرباز شوند و وارد قشونهای اجنبی نخواهند شد.

نقل از کتاب: منم تیمور جهانگشا ص 92.

/ 8 نظر / 9 بازدید
مسلم معین زاده

متن جالب وحساس ومورد استفاده ای است

اعظم شیبانی شاد

ممنونم که مطالبتی که ارائه کردید در مورد سیستان بود.

مهلاگوهری نسب

مطالبش عالی بودوبه اطلاعاتمون درموردسیستان افزوده شدمرسی استاد

راضیه شیرازی

مطلب مورداستفاده ای بود,خسته نباشید

علی بلوچی

چیزای ریادی یاد گرفتیم

محمد محمدزایی

با اطلاعات مفید و مختصرشما در سایت در مورد تیمور بیشتر آشنا شدیم