گزارش عملکرد شهرداری قسمت هشتم

 بحث پیگیری حقوقی وتیم حقوقی جهت کاهش بدهکاری شهرداری:

شهرداری  زابل با بدهی 30 میلیارد تومانی که به صورت ارث المیراث به شهردار وقت رسیده از اولین اقدامات انجام شده جلوگیری از روند بدهکاری به جهت کاهش این شیب می باشد از بدهکاریهای شخصی و دولتی شهرداری زابل میتوان: 

موضوع پرونده صدر حسینی :

 حسب دستور استاندار وقت تحت نظارت فرمانداری زابل نسبت به بازگشایی کمربندی اطراف شهر و همچنین راههای دسترسی به کمربندی اقدام گردیده است ، از آنجائیکه شهرداری زابل مانند دیگر ادارات شهرستان زابل در خصوص ممیزی اراضی و کارشناسی قیمت زمین با فرمانداری همکاری داشته که درهمین راستا نامبرده باارائه مدارک از طریق شعبه دوم حقوقی زابل برعلیه شهرداری طرح دعوی نموده علیرغم دفاعیات و ارائه مدارک مثبته، از سوی شهرداری به دادگاه منجر به صدور رای بر محکومیت شهرداری زابل گردیده که از تاریخ 1/6/92 لغایت 31/6/93 مشارالیه حسب دستور قاضی شعبه دوم بالغ بر 500میلیون تومان از حسابهای شهرداری برداشت  و حسابهای شهرداری کمافی السابق  مسدود میباشد و از طرفی شهرداری زابل طی درخواستی اقدام به طرح دعوی به خواسته اعاده دادرسی و الزام فرمانداری زابل به انجام تعهدات از طریق شعبه دوم اقدام نموده است که درحال رسیدگی  و صدور رای میباشد .

تلاشهای زیادی جهت جلوگیری از برداشت غیرمنطقی پولهای شهرداری انجام دادیم ولی ایشان تا 90 روز حساب شهرداری را مسدود  و مبالغی را  که  در بانک بود برمیداشت.

شهرداریها با یک روز مسدود شدن حسابها فلج می شوند ولی شهرداری زابل با اینکه 90 روز تمامی حسابهایشان حتی حساب آتش نشانی مسدود بود اجازه نداد حتی لحظه ای خدمات شهری متوقف و یا حتی کند شود. این در نوع خود یک رکورد است . در طی این مدت شهر تنها با درآمدهای آرامستانها اداره می شد.برای دفاع از مظلومیت شهرداری از همه کمک خواستیم؛ استاندار، فرماندار ویژه ؛ دادگاه و... اما هیهات که نمی توانستند   یا  ....

آقای صیادی از کارمندان شهرداری که برای درمان بیماری همسرش دچار مشکل مالی شده بود  یک روز غمگین و ناراحت به دفترم آمد و گفت : آقای صدر در بانک ملی شعبه شهرداری بود علاوه بر برداشت 200 میلیون پول به مسئول باجه گفته 20 میلیون دستی میخوام بعد از دریافت ، داشت پولها را بین کارمندان بانک که 4-5 نفری بیشتر نبودند تقسیم میکرد حتی آبدارچی آمد و سهمش را خواست و به او هم مبلغی را داد غبه هرکدام از کارمندان بانک 4-5 میلیون رسید؛ اشک در چشمانش جمع شده بود و با  بغض میگفت نگذاریدآقای پول ما را ببرد والله پول کارگر خوردن ندارد.

آقای صدر چند بار به دفترم آمد هر چه تلاش کردم تا متقاعدش کنم که از این دست بردارد نشد.  وقتی سماجت و مقاومت من را در برابرش دید در جلسه شورا در حضور  مدیران عالی رتبه سیستان و اعضای شورا بیان میکند که شما این شهردار را بردارید من به شما   دو میلیارد  می دهم.

به قول یکی از دوستانم که می گفت تو اگر اهل تعامل ( منظور معامله گر) بودی  سهمت را میگرفتی و حالا حالاها شهردار بودی .

به نظر من طول مدیریت مهم نیست عرض مدیریت مهم است . دو  روز مدیر باش ولی مرد باش  بهتر از آنست که بیست سال مدیریت کنی و لی بی خیال و خنثی  باشی.

2-موضوع پرونده آقای کوچکزهی: 

در سنوات گذشته شهرداری زابل طبق توافقنامه شماره 47912-16/11/87 محل پارک الغدیر را به مدت 20 سال با اجاره ماهیانه 400هزار تومان با تنفس 6 ماه پس از بهره برداری با مستاجر آقای اسماعیل کوچکزهی منعقد نموده که در همین راستا آقای کوچکزهی  تقاضای واگذاری قسمت اداری شهرداری ناحیه یک رااز شهرداری داشته ودر نتیجه از طریق دادگاه شعبه دوم حقوقی طی دادخواستی به خواسته تحویل قسمت اداری شهرداری ناحیه یک اقدام که منجر به صدور رای برای کل پارک گردیده که شهرداری به رای بدوی اعتراض که دادگاه تجدید نظر رای بدوی را قطعی و استوار تائید نموده است

شهرداری زابل با توجه به اجرائیه مبنی بر تحویل کل پارک در پاسخ به اجرائیه اجرای احکام اعلام نموده که شهرداری زابل قسمت باقیمانده را به شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری واگذار نموده و تحویل مکان مورد نظر برای شهرداری مقدور نمیباشد که پرونده در شعبه دوم مفتوح می باشد

 موضوع پرونده آقای آرش:

با توجه به رای بدوی و تجدید نظراز طرف خواهان به خواسته انجام تعهدات در خصوص توافقنامه فی مابین از تاریخ 1/9/92 لغایت 31/6/93 این شهرداری طبق صورتجلسه مورخه 17/12/92 اقدام به انجام تعهدات در قبال واگذاری زمین به آقای صفدر آرش نموده است که شهرداری زابل کلیه اراضی رااز طریق وکالتنامه محضری به مشارالیه واگذار و انتقال قطعی داده است و همچنین در خصوص صدور مجوز رایگان طبق توافقنامه این شهرداری آمادگی خودرا نسبت به صدور مجوزات اعلام داشته .

-در خصوص پرونده آقای مهرعلی غزنیانی:

-   با توجه به اینکه قرارداد فی مابین طرفین متعهد گردیدند نسبت به واگذاری باقیمانده زمین از محل قراردادها اقدام شود . دادگاه شعبه دوم اقدام به انتقال سند بنام آقای غزنیانی از اراضی و املاک متعلق به شهرداری نموده که دراجرای رای دادگاه این شهرداری نسبت به صدور مجوزات در خصوص پروانه ساختمان اعم از تجاری و مسکونی اقدام نموده است . 

/ 0 نظر / 98 بازدید