سیستان

. ناحیه سیستان در شرق ایران ،درشمال استان سیستان وبلوچستان ،بین 30 درجه و18 دقیقه تا 31 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و 61 درجه و10 دقیقه تا 61 درجه و 50 دقیقه طول شرقی واقع شده و حد شرقی آنرا امتداد رود پریان مشترک منشعب از هیرمند،مرزایران وافغانستان را تشکیل می دهد.

ناحیه سیستان در دشت وسیع سیستان قراردارد و از بقایای دوران سوم زمین شناسی است که براثرحرکات زمین ساختی به صورت چاله درآمده است وباگذشت زمان با انباشته شدن آبرفت های رود هیرمند سرزمینی هموار شکل گرفته است.

ارتفاع دشت سیستان به طور متوسط 475 تا 500 متر بالاتر از سطح دریاست وشهرستان زابل بعنوان مرکز سیستان دارای ارتفاعی حدود 487 متر بالاتر ازسطح دریاست. تنها عارضه طبیعی در این منطقه ،کوه سنگی کوچکی بنام کوه خواجه می باشد که درجنوب غرب زابل واقع شده وارتفاع آن از سطح دریا 612 متر گزارش شده است .

شهرستان زابل (مرکز ناحیه سیستان) با وسعت 15197 کیلومتر از پرتراکم ترین ناحیه های استان سیستان و بلوچستان می باشد که با  1/8  درصد مساحت استان ،جمعیتی حدود 399317 نفر معادل 4/19 درصد از کل جمعیت استان رابه خود اختصاص داده است .

سیستان از شمال و شرق به کشور افغانستان ، از جنوب به زاهدان (مرکز استان سیستان وبلوچستان) ، از مغرب وشمال غربی به کویر لوت و شهرستان بیرجند از استان خراسان محدود می شود.

براساس آخرین تقسیمات کشوری درسال1385 ،ناحیه سیستان مشتمل برسه شهرستان(مرکزی،زهک،هیرمند) تابع استان سیستان وبلوچستان بوده ،دارای 5 شهر، 5بخش، 13 دهستان می باشد:

همچنین براساس آخرین تقسیمات کشوری انجام شده مرکز شهرستان زابل ،شهر زابل بوده  ودرپایان سال 1384شهرستان زهک ودر سال 1387 بخش میانکنگی بانام شهرستان هیرمندازشهرستان زابل تفکیک شده است.( سالنامه آماری استان س وب )

/ 0 نظر / 38 بازدید