تیمور لنگ و دیدن زادگاه هزاران رستم
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۱ : توسط : دکترغلامعلی خمر

پس از اینکه امیر تیمور جهانگشا به سیستان می آید به همراه گرشاسب سالار زابلستان به تفریح و تفرج در این سرزمین می پردازد. او دربارۀ دیدنیها و شنیدنیهای سیستان
می گوید:

گرشاسب سالار زابلستان چون فهمیده بود که من اشعار فردوسی را می پسندم از هر فرصت استفاده می کرد و شعری از فردوسی می خواند. در زابلستان من نواده های عده ای از پهلوانان را که در اشعار فردوسی از آنها نام برده شده است؛ دیدم و با آنها صحبت کردم. وقتی من قامت بلند مردان روستایی را می دیدم و گاوهای ستبر آنها را از نظر می گذرانیدم و می شنیدم که به زبان فارسی صحبت می کنند؛ یقین حاصل می نمودم که آنجا «زادگاه رستم، است فردوسی در اشعار خود از یک رستم نام برده و من در زابلستان «هزارها رستم» دیدم.

از چیزهایی که باعث حیرت من شد این بود که فهمیدم در زابلستان می توان درسال سه محصول برداشت زیرا هوا گرم و آب فراوان است ولی زمین آنقدر حاصلخیز است که سکنۀ زابلستان به دو محصول و در بعضی سالها به یک محصول اکتفا می نمایند و احتیاج ندارند دو محصول بردارند. امیر گرشاسب مرا سوار بر کشتی کرد و روی دریای هامون نیز گردش داد و به من گفت که در دورۀ رستم وسعت این دریا بیش از این بود که می بینی و به تدریج دریای هامون کوچک می شود و قسمت هایی از آن، که زیر آب بود؛ مبدل به خشکی می گردد شاید در هزار سال دیگر این دریا خشک شود و نواده های ما آن را نبینند.

نقل از کتاب: منم تیمور جهانگشا- ص 91 و 92.