تیمور لنگ و اجنبی ستیزی سیستانیان
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۱ : توسط : دکترغلامعلی خمر

تیمور لنگ، در آن هنگام که می خواهد پس از یک سیاحت چند روزه سیستان را ترک کند، عنوان می کند که من نمی توانستم زیاد در زابلستان توقف کنم زیرا قشون من در قائن بود و می باید مراجعت نمایم و قشون خود را از قائن برگردانم لیکن قبل از بازگشت از سالار زابلستان پرسیدم که آیا ممکن است که من عده ای از مردان بلند قامت و نیرومند زابلستان را اجیر کنم و یک سپاه از آنها بوجود بیاوریم. سالار زابلستان گفت: ای امیر تیمور تو میهمان من هستی و قبول درخواست میهمان بر میزبان واجب است لیکن من نمی توانم این درخواست تو را بپذیرم زیرا سکنۀ این سرزمین در قشون اجنبی سرباز نمی شوند و اگر من به آنها بگویم که سرباز تو شوند، نمی پذیرند اینجا ایران است و مردان ایران از دورۀ رستم تا امروز عادت دارند که فقط در قشون ایران سرباز شوند و وارد قشونهای اجنبی نخواهند شد.

نقل از کتاب: منم تیمور جهانگشا ص 92.