یعقوب لیث سیستانی و انصاف
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩ : توسط : دکترغلامعلی خمر

یعقوب در همه حال آدمی منصف بود. هرگز خشم او را از راه بِدَر نکرد. او هرگز وضع گذشته و فقر خود را از یاد نمی برد، از حوادث جالب زندگی او این بود که وقتی در اثنای سلطنت یکی از اغنیای سجستان را مؤاخذه کرد و مال او به تمام بگرفت و او را به ته نان محتاج ساخت. روزی آن مرد پیش یعقوب آمد، یعقوب از او پرسید که: امروز حالِ تو چون است؟

گفت: همچنان که دیروز حالِ تو بود!

یعقوب پس از کمی تأمل باز پرسید:

- مگر دیروز حال من چون بود؟

گفت: همچنین که امروز حال منست!

یعقوب ابتدا کمی در غضب شد و زمانی سرپیش انداخت و در خود بجوشید، لیکن بر سرِ انصاف آمد و او را بر آن سخن تحسین کرد و مال او به تمامی باز داد.

نقل از کتاب: یعقوب لیث- ص 293.