یعقوب لیث سیستانی و آمادگی رزمی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩ : توسط : دکترغلامعلی خمر

گویند: وقتی یعقوب لیث ارادۀ سفری داشت و ایام تابستان بود، رفت و سلاح پوشید. بر بامی در آفتاب ایستاده بود و انتظار وقتی می کشید که منجمان تعیین کرده بودند یکی از ندماء معروض داشت که هوا به غایت گرم شده است اگر پادشاه در سایه استراحت کند، تا وقت مقرر نزدیک شود به صواب نزدیکتر خواهد بود.

یعقوب گفت که: هر گاه مرا تاب گرمی آفتاب نباشد و به استراحت خود را عادت فرمایم، فردا در معرکۀ جنگ تاب تندی نیزه و شمشیر و تیر چگونه دارم؟

و به کدام استعداد بر دشمنان حمله آرم؟ 1

به نقل از کتاب: تاریخ نهضتهای ملی ایران- ص61 – روضه الانوار- محمد باقر سبزواری ص 22